Parowozy na Dworcu Wschodnim.

Dworzec Wschodni w Warszawie na Kijowskiej 20. Zdjęcia parowozów PKP na elewacji dworca, od strony ulicy Kijowskiej.

Artur Miłobędzki

Blog about street art and graffiti. What is the difference between graffiti and street art? Both forms are very similar. Writers and artists do in public. Graffiti is a form of advertisement, but street art is a form of message. In other word graffiti is tags and street art is art? This is only my opinion ...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz