Kresy Południowo-Wschodnie dawnej Rzeczypospolitej.

Kresy Południowo-Wschodnie dawnej Rzeczypospolitej to czasowa wystawa w przestrzeni miejskiej, którą można było oglądać na Krakowskim Przedmieściu przed budynkiem Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Prezentowane na wystawie plakaty zostały opracowane na podstawie grafik, które pochodzą ze zbiorów Janusza Wasylkowskiego. Poniżej zestaw fot z wystawy, które wykonano w listopadzie 2012 roku.
Artur Miłobędzki

Blog about street art and graffiti. What is the difference between graffiti and street art? Both forms are very similar. Writers and artists do in public. Graffiti is a form of advertisement, but street art is a form of message. In other word graffiti is tags and street art is art? This is only my opinion ...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz