Wedlowski mural This Way.

Mur okalający fabrykę Wedla od strony jeziora Kamionkowskiego został przyozdobiony w 2012 roku muralem. Mural powstał w ramach projektu This Way. Autorami grafik są dzieci z Polski i Ukrainy, którym pomagali artyści sztuki ulicznej. Mural inspirowany był Euro 2012.

Wedlowski mural This Way
Wedlowski mural This Way
Wedlowski mural This Way
Wedlowski mural This Way
Wedlowski mural This WayWedlowski mural This WayWedlowski mural This Way

Artur Miłobędzki

Blog about street art and graffiti. What is the difference between graffiti and street art? Both forms are very similar. Writers and artists do in public. Graffiti is a form of advertisement, but street art is a form of message. In other word graffiti is tags and street art is art? This is only my opinion ...

1 komentarz: