Elektryczne murale na Konarskiego.

Wolnostojące budynki stacji transformatorowych są pożądanym obiektem dla twórców murali i graffiti. Na ulicy Konarskiego nieopodal Szkoły Podstawowej nr 82 właśnie taka stacja została w całości zagospodarowana przez murale. Artur Miłobędzki

Blog about street art and graffiti. What is the difference between graffiti and street art? Both forms are very similar. Writers and artists do in public. Graffiti is a form of advertisement, but street art is a form of message. In other word graffiti is tags and street art is art? This is only my opinion ...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz