Ceramiczna vlepka NeSpoon na moście Poniatowskiego.

Znalazłem kolejną vlepkę NeSpoon. Poprzednią znalazłem na ulicy Mazowieckiej. Tym razem vlepka naklejona jest na betonową podporę słupa podtrzymującego instalację elektryczną linii tramwajowej na moście Poniatowskiego.


Artur Miłobędzki

Blog about street art and graffiti. What is the difference between graffiti and street art? Both forms are very similar. Writers and artists do in public. Graffiti is a form of advertisement, but street art is a form of message. In other word graffiti is tags and street art is art? This is only my opinion ...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz