Pipeline graffiti czyli rurociągowe graffiti

Na terenie Olszynki Grochowskiej rurociąg ciepłowniczy z EC Kawęczyn schowany jest w bujnej roślinności. Pal sześć rurociąg, ale jak sfotografować graffiti namalowane na rurociągu, gdy nic nie widać? Z pomocą przyszła zima. Liście opadły. Zieleń zniknęła. Białe tło zdecydowanie poprawiło widoczność. Oto efekty. 

Pipeline graffiti

Pipeline graffiti

Pipeline graffiti

Pipeline graffiti

Pipeline graffiti

Pipeline graffiti

Pipeline graffiti

Pipeline graffiti

Pipeline graffiti

Pipeline graffiti

Pipeline graffiti

Pipeline graffiti

Pipeline graffiti

Pipeline graffiti

Pipeline graffiti

Pipeline graffiti

Pipeline graffiti

Pipeline graffiti
[ zdjęcia wykonano 19 stycznia 2014 roku ]

Artur Miłobędzki

Blog about street art and graffiti. What is the difference between graffiti and street art? Both forms are very similar. Writers and artists do in public. Graffiti is a form of advertisement, but street art is a form of message. In other word graffiti is tags and street art is art? This is only my opinion ...

1 komentarz: