Ryśki ze skweru Ryskiego

Skwer Ryski pod estakadami mostu Łazienkowskiego to erzac ulicy Ryskiej z Marymontu. 

Na skwerze Ryskim powoli zaczynają rządzić "Ryśki". 

Grafficiarskie Ryśki jeszcze nic specjalnego nie pokazały, ale wszystko przed nimi.[ zdjęcia z 16 czerwca 2013 roku ]

Artur Miłobędzki

Blog about street art and graffiti. What is the difference between graffiti and street art? Both forms are very similar. Writers and artists do in public. Graffiti is a form of advertisement, but street art is a form of message. In other word graffiti is tags and street art is art? This is only my opinion ...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz