Disclaimer

Disclaimer

We do not condone vandalism of any kind, we purely photograph and publish what we see. Street Art Festival cannot be held liable for any graffiti published on this website.Disclaimer / klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności.

Nie popieramy wandalizmu wszelkiego rodzaju, fotografujemy i publikujemy to, co widzimy. Street Art Festival nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek graffiti, opublikowane na tej stronie internetowej.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz