Heniek Waleziak przy ulicy Mińskiej.

Mural Kamionek - Henryk Walezy to widomy znak, że Kamionek to nie tylko przemysłowa spuścizna Warszawy. Namalowany na początku września 2012 roku upamiętnia wybór pierwszego elekcyjnego króla Polski Henryka Walezego. Miało to miejsce  w 1573 roku  na polu elekcyjnym pod wsią Kamion.

Kuratorem projektu był Alek Hudzik, a autorem muralu jest Zdzisław Angrybicz. Malowidło powstało na szczytowej ścianie kamienicy przy ulicy Mińskiej 33 w Warszawie. Mural jest widoczny z ulicy Mińskiej i z terenu dawnej fabryki Pocisk (obecnie Soho Factory).

Mural Kamionek - Henryk Walezy

Mural Kamionek - Henryk Walezy

Mural Kamionek - Henryk Walezy

Mural Kamionek - Henryk Walezy


Mural Kamionek - Henryk Walezy

Mural Kamionek - Henryk Walezy

Artur Miłobędzki

Blog about street art and graffiti. What is the difference between graffiti and street art? Both forms are very similar. Writers and artists do in public. Graffiti is a form of advertisement, but street art is a form of message. In other word graffiti is tags and street art is art? This is only my opinion ...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz