Leśne graffiti.

Okazuje się, że artyści uliczni, a może raczej należałoby napisać leśne toye znajdą nawet w puszczy kawałek ścianki, aby sprawdzić swoje umiejętności. Trochę tagów i kilka szablonów znalazłem na estakadzie i instalacji ciepłowniczej biegnącej przez rezerwat przyrody Olszynka Grochowska. Wielkiej twórczości tam nie znajdziecie. Ot. Taka leśna ciekawostka.


Artur Miłobędzki

Blog about street art and graffiti. What is the difference between graffiti and street art? Both forms are very similar. Writers and artists do in public. Graffiti is a form of advertisement, but street art is a form of message. In other word graffiti is tags and street art is art? This is only my opinion ...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz