Mural chopinowski. Impresje biograficzne wpisane w mapę Warszawy.

Mural chopinowski na ścianie budynku przy ul. Konopczyńskiego 5/7. Malatura przedstawia profil twarzy Fryderyka Chopina w formie mapy Warszawy. Lewa część malatury (lewobrzeżna Warszawa) nawiązuje do warszawskich epizodów z życia kompozytora, natomiast prawa strona (praska) do epizodów z okresu dzieciństwa i czasów spędzonych na emigracji. Mural najlepiej oglądać od strony wejścia do Muzeum Chopina (Pałac Ostrogskich ul. Okólnik 1).Artur Miłobędzki

Blog about street art and graffiti. What is the difference between graffiti and street art? Both forms are very similar. Writers and artists do in public. Graffiti is a form of advertisement, but street art is a form of message. In other word graffiti is tags and street art is art? This is only my opinion ...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz